Μαζί μας, έχετε τον έλεγχο των επιχειρησιακών διαδικασιών σας
ΕΥΚΟΛΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ
ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΤΑΧΥΤΕΡΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΛΑΘΩΝ
ΕΥΚΟΛΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ
ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΤΑΧΥΤΕΡΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΛΑΘΩΝ
Η λύση μας παρέχει καλύτερα αποτελέσματα για την υγειονομική περίθαλψη, εξασφαλίζοντας τη συνοχή, τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία, τη συνεργασία και τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την υγειονομική περίθαλψη και την παρακολούθηση της διαχείρισης.
Icon-36

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ:

Παροχή καλύτερης φροντίδας στους ασθενείς, αυτοματοποιώντας την επικοινωνία και τη μεταφορά δεδομένων μεταξύ της χειρουργικής επέμβασης, του ιατρού και του πληρωτή και, επομένως, απλοποιώντας την αρχική διαδικασία χορήγησης άδειας.

Icon-37

ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ:

Μείωση των λαθών, επιτάχυνση της παραγωγής εσόδων, και αποτελεσματικότερη διαχείριση της τιμολόγησης, χάρη στις ροές εργασίας που κατά τη διαδικασία τιμολόγησης θα παρέχουν επαρκείς πληροφορίες στους κατάλληλους ανθρώπους.

Icon-38

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ:

Εξασφαλίστε ότι το κοινό είναι καλύτερα ενημερωμένο και φροντίζεται μέσω της αποτελεσματικής διαχείρισης της χρήσης, των περιπτώσεων, των ασθενειών, της απόρριψης από το νοσοκομείο και των ανεξάρτητων αξιολογήσεων.

Icon-39

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ:

Διατηρείτε αρχεία των απαιτήσεων πληρωμών, κατευθύνετε και παρακολουθείτε τους κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους, ώστε να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τη νομοθεσία, να βελτιώνεται η ακρίβεια και να μειώνεται το λειτουργικό κόστος.

Icon-40

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ:

Αύξηση της λειτουργικής αποτελεσματικότητας, μέσω της διαφάνειας, σε όλα τα νοσοκομειακά συστήματα, διασφάλιση της καλύτερης λήψης αποφάσεων, αναφορές σύμφωνα με τη νομοθεσία και αυτοματοποίηση των εργασιών από την πρόσληψη / απόλυση υπαλλήλων μέχρι τις αιτήσεις αδείας.

Icon-41

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΓΕΙΑΣ:

Σχεδιάστε, παρακολουθήστε και διαχειριστείτε τις περιπτώσεις ασφάλισης υγείας, από τις αρχικές μορφές μέχρι την υλοποίηση της προγραμματισμένης περίθαλψης.

Icon-42

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ:

Δημιουργία, αποθήκευση, αποστολή και τήρηση ιατρικών αρχείων σύμφωνα με τη νομοθεσία και σε σχέση με ενδεχόμενο έλεγχο. Χρησιμοποιήστε τα αρχεία σε άλλα συστήματα και εγκαταστάσεις.

Icon-43

ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΣΘΕΝΩΝ:

Βελτίωση της φροντίδας των ασθενών και μείωση των σφαλμάτων, από την είσοδο (ή ακόμα και την προκαταχώριση) έως την απόρριψη από το νοσοκομείο. Όλα αυτά χάρη στην αυτοματοποίηση εργασιών και τη συνεργασία με τα υπάρχοντα συστήματα.

Icon-44

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ:

Μείωση του κινδύνου και διασφάλιση της συμμόρφωσης τόσο με τη νομοθεσία, όσο και με τις εταιρικές μεθοδολογίες, μέσω της διαχείρισης της έγκρισής τους, της διανομής τους και της επιβεβαίωσης της παραλαβής από τον εργαζόμενο.

Řízení požadavků

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ:

Επιτάχυνση και απλούστευση της διαδικασίας έγκρισης, είτε πρόκειται για έγκριση άδειας, είτε για επαγγελματικό ταξίδι, είτε για αποδέσμευση υλικού από την αποθήκη. Μείνετε ενημερωμένοι σχετικά με την κατάσταση των αναγκών.

Přehledy a analýzy zdravotnictví

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ:

Αποκτήστε άμεση πρόσβαση σε σημαντικές πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο και σε ένα ευρύ φάσμα αναλυτικών εργαλείων, που θα σας βοηθήσουν να αναζητήσετε τάσεις και σχέσεις.

Έχουμε την κατάλληλη λύση για εσάς!

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για τις εταιρικές διαδικασίες και επίσης να σας συμβουλέψουμε δωρεάν σχετικά με τις διαδικασίες στην επιχείρησή σας? Απλά επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της φόρμας.

Επιλέξτε τον τομέα ή τους τομείς των επιχειρησιακών διαδικασιών που σας ενδιαφέρουν, και θα σας στείλουμε περισσότερες πληροφορίες.
* Τα πεδία με αστερίσκο είναι υποχρεωτικά.
Στην αρχή της ενότητας