Μαζί μας, έχετε τον έλεγχο των επιχειρησιακών διαδικασιών σας
ΕΥΚΟΛΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ
ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΤΑΧΥΤΕΡΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΛΑΘΩΝ
ΕΥΚΟΛΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ
ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΤΑΧΥΤΕΡΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΛΑΘΩΝ
Ένα δυναμικό επιχειρηματικό περιβάλλον, που συχνά αλλάζει νομοθεσία και πιέζει σε ανταγωνιστικές τιμές, απαιτεί καινοτόμες λύσεις και ποιοτικές υπηρεσίες για την απόκτηση ικανοποιημένων πελατών και την παραμονή τους στην αγορά.
Kontaktní centra

ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΦΗΣ

Ένα πλήρως λειτουργικό κέντρο επαφών αποτελεί βασικό παράγοντα της κοινωφελούς υπηρεσίας, διότι επηρεάζει τα συναισθήματα των πελατών και την αντίληψη της σχέσης τους με την εταιρεία και συνεπώς τη διατήρηση των πελατών, μειώνοντας παράλληλα το συνολικό κόστος της δράσης υπό σωστή λειτουργία.

Akvizice a partnerský prodej

ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Η απόκτηση νέων πελατών μέσω επιχειρηματικών συνεργατών, καθώς και οι άμεσες πωλήσεις, αποτελούν τη βάση για την ανάπτυξη της εταιρείας. Τα κόστη και τα οφέλη του πελάτη μπορούν να αξιολογηθούν αποτελεσματικά και έγκαιρα, και στη συνέχεια να ανταποκριθούν επαρκώς.

Ucelený pohled 360

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ

Παρακολουθήστε την ικανοποίηση και τη συμβολή στο συνολικό περιθώριο, καθώς και στις πληροφορίες του ιστορικού των πελατών. Αποκτήστε τα απαιτούμενα δεδομένα από διάφορα συστήματα και πηγές δεδομένων, αναλύστε τα και προβάλετε τις πληροφορίες που συλλέγονται σε σχετικές καταστάσεις.

Samoobslužný portál

ΑΥΤΟΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΑ (SELF-SERVICE) PORTALS ΠΕΛΑΤΩΝ

Τα αυτοεξυπηρετούμενα portals πελατών επηρεάζουν θετικά την ικανοποίηση των πελατών και συμβάλλουν στη δραματική εξοικονόμηση κόστους στην εξυπηρέτηση των πελατών.

Mobilní řešení pro terénní pracovníky

MOBILE ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΠΕΔΙΟΥ

Η ακριβής και ευέλικτη διαχείριση των εργαζομένων πεδίου είναι ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση της λειτουργικότητας του δικτύου διανομής. Η κατανομή των εντολών εργασίας και υπηρεσιών, η αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, καθώς και οι μετρήσεις θα είναι πιο αποτελεσματικά.

Plánování údržby

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Βελτιώστε τη συντήρηση του δικτύου διανομής σας. Η προληπτική και επείγουσα συντήρηση του δικτύου αποτελεί βασικό παράγοντα επιτυχίας για τις εταιρείες διανομής. Τα εργαλεία για προηγμένο σχεδιασμό εξασφαλίζουν άμεση ανταπόκριση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και συμβάλλουν στη βέλτιστη αξιοποίηση της πηγής.

Přehledy a analýzy utility

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Αποκτήστε άμεση πρόσβαση σε σημαντικές πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο και σε ένα ευρύ φάσμα αναλυτικών εργαλείων που θα σας βοηθήσουν να αναζητήσετε τάσεις και σχέσεις.

Έχουμε την κατάλληλη λύση για εσάς!

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για τις εταιρικές διαδικασίες και επίσης να σας συμβουλέψουμε δωρεάν σχετικά με τις διαδικασίες στην επιχείρησή σας? Απλά επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της φόρμας.

Επιλέξτε τον τομέα ή τους τομείς των επιχειρησιακών διαδικασιών που σας ενδιαφέρουν, και θα σας στείλουμε περισσότερες πληροφορίες.
* Τα πεδία με αστερίσκο είναι υποχρεωτικά.
Στην αρχή της ενότητας