Μαζί μας, έχετε τον έλεγχο των επιχειρησιακών διαδικασιών σας
ΕΥΚΟΛΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ
ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΤΑΧΥΤΕΡΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΛΑΘΩΝ
ΕΥΚΟΛΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ
ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΤΑΧΥΤΕΡΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΛΑΘΩΝ
Με τη λύση μας, οι κατασκευαστικές εταιρείες μπορούν να διαχειριστούν αποτελεσματικά τα μεμονωμένα έργα μέσα στο χρόνο, συμπεριλαμβανομένης της επικοινωνίας με τους εργολάβους. Επίσης, βασιζόμενη σε κατάλληλα καθορισμένες παραμέτρους, βοηθάει στον έλεγχο κρίσιμων προθεσμιών, απαιτούμενων τεκμηρίων κ.λπ.
Icon-64

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ:

Αύξηση της αποτελεσματικότητας στη διαχείριση έργων, μέσω της εφαρμογής προσαρμοστικών διαδικασιών και κανόνων κλιμάκωσης για κάθε φάση και τύπο του έργου.

Icon-42

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ:

Διαχειριστείτε αποτελεσματικά τα έγγραφα του έργου και καταστήστε τα διαθέσιμα σε όλους τους υπαλλήλους σας, σύμφωνα με τους ρόλους του έργου τους.

Icon-65

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:

Υποστήριξη της διαδικασίας επιλογής των υπεργολάβων, ώστε να μπορούν να παρακολουθούνται και να αξιολογούνται εύκολα.

Icon-67

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ:

Επιτάχυνση της διαδικασίας προετοιμασίας και έγκρισης των συμβάσεων σε όλα τα στάδια. Μπορείτε να έχετε λεπτομερή επισκόπηση της κατάστασης έγκρισης συμβολαίου.

Icon-78

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥΣ:

Μοιραστείτε σημαντικά έργα με τους εργολάβους σας. Επιτάχυνση και εξορθολογισμός της διαχείρισης του κύκλου ζωής τους.

Icon-60

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ:

Μετά την υποβολή προσφορών και αξιολόγησης της συνεργασίας του έργου, αυτοματοποιήστε την αξιολόγηση της ποιότητας παροχής.

Icon-80

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ:

Καλύτερος χειρισμός των απαιτήσεων εγγύησης, μέσω της διαχείρισης παραπόνων, όπου περιλαμβάνεται η επαλήθευση της εγγύησης, η έγκριση, ο έλεγχος της απαίτησης και η έγκρισή του.

Icon-54

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ:

Μείωση του κινδύνου και διασφάλιση της συμμόρφωσης τόσο με τη νομοθεσία, όσο και με τις εταιρικές μεθοδολογίες, μέσω της διαχείρισης της έγκρισής τους, της διανομής τους και της επιβεβαίωσης παραλαβής από τον εργαζόμενο.

Icon-58

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:

Βελτιώστε τις σχέσεις με τους πελάτες και τους εργολάβους και μειώστε το κόστος μέσω των διαδικασιών και της κυκλοφορίας των πληροφοριών.

Έχουμε την κατάλληλη λύση για εσάς!

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για τις εταιρικές διαδικασίες και επίσης να σας συμβουλέψουμε δωρεάν σχετικά με τις διαδικασίες στην επιχείρησή σας? Απλά επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της φόρμας.

Επιλέξτε τον τομέα ή τους τομείς των επιχειρησιακών διαδικασιών που σας ενδιαφέρουν, και θα σας στείλουμε περισσότερες πληροφορίες.
* Τα πεδία με αστερίσκο είναι υποχρεωτικά.
Στην αρχή της ενότητας