Μαζί μας, έχετε τον έλεγχο των επιχειρησιακών διαδικασιών σας
ΕΥΚΟΛΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ
ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΤΑΧΥΤΕΡΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΛΑΘΩΝ
ΕΥΚΟΛΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ
ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΤΑΧΥΤΕΡΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΛΑΘΩΝ
Η εποχή της λογιστικής με χαρτί και της απλής “χρέωση/πίστωση” έχει περάσει προ πολλού. Η σύγχρονη λογιστική έχει πολύ εξελιγμένες ανάγκες. Οι εταιρείες χρειάζεται να διαχειριστούν μεγάλες αποφάσεις, εξασφαλίζοντας παράλληλα ορθή διαχείριση, σύμφωνα με τους κανονισμούς και ελαχιστοποιώντας τους κινδύνους.
Icon-46

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ:

Βεβαιωθείτε ότι όλες οι εγκρίσεις δαπανών πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις κατάλληλες διαδικασίες έγκρισης και είναι απόλυτα ελέγξιμες.

Icon-47

ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ:

Μείωση σφαλμάτων, επιτάχυνση αύξησης εξόδων, και πιο αποτελεσματική διαχείριση τιμολόγησης, χάρη στις ροές εργασίας, κατά τη διαδικασία τιμολόγησης, οι οποίες θα δώσουν επαρκείς πληροφορίες στους κατάλληλους ανθρώπους.

Icon-48

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ:

Παροχή ολοκληρωμένων στοιχείων στους ιδιοκτήτες των προϋπολογισμών, τα οποία χρειάζονται για τις ειδικές εκτιμήσεις, και παρουσίαση των συστάσεων για τη ρύθμιση των πραγματικών ποσών.

Icon-49

ΑΓΟΡΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ:

Κωδικοποίηση διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, έτσι ώστε οι κεφαλαιακές απαιτήσεις να παρακολουθούνται, να διαχειρίζονται και να εγκρίνονται.

Icon-50

ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ:

Εφαρμογή διαδικασιών για το χειρισμό των εισπράξεων, με σκοπό την εξασφάλιση γρήγορης και ακριβούς διαχείρισης των λογαριασμών.

Icon-51

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ:

Παρακολούθηση, συνεργασία και αξιολόγηση των τάσεων αποζημίωσης, με αποτέλεσμα την ταχύτερη επεξεργασία των αιτήσεων αποζημίωσης και την καλύτερη επισκόπηση.

Icon-52

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ:

Απλοποιήστε τις διαδικασίες που χρησιμοποιούν την πλήρη υποστήριξη του εσωτερικού ελέγχου και τη λειτουργία υποβολής εκθέσεων.

Icon-53

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ:

Διαχειριστείτε πολύπλοκες διαδικασίες με αυστηρότερο δημοσιονομικό έλεγχο για την εξασφάλιση των έγκαιρων πληρωμών.

Icon-54

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ:

Εξασφάλιση συνεργασίας με τις απαιτήσεις των προμηθευτών εντός της επιχείρησης με σκοπό την επίτευξη καλύτερης και πιο συνεπούς συλλογικής αγοραστικής δύναμης.

Icon-55

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΊΑ

Εξορθολογισμός της διαδικασίας υποβολής των προβλεπόμενων εκθέσεων, ελαχιστοποίηση του απαιτούμενου χρόνου προετοιμασίας, παροχή ακριβών πληροφοριών και μείωση κινδύνου.

Icon-56

ΕΝΤΟΛΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΝ:

Απλοποίηση της διαδικασίας εντολών ταξιδίου για τους εργαζόμενους, σύμφωνα με την πολιτική της εταιρείας.

Icon-57

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ

Ελαχιστοποίηση του κινδύνου ελέγχου και εξοικονόμηση χρόνου κατά τη συλλογή, την αποθήκευση και παρακολούθηση δεδομένων.

Přehledy a analýzy finance

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Αποκτήστε, σε πραγματικό χρόνο, άμεση πρόσβαση σε σημαντικές πληροφορίες και σε ένα ευρύ φάσμα αναλυτικών εργαλείων που θα σας βοηθήσει να ψάξετε για τις τάσεις και τις σχέσεις.

Έχουμε την κατάλληλη λύση για εσάς!

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για τις εταιρικές διαδικασίες και επίσης να σας συμβουλέψουμε δωρεάν σχετικά με τις διαδικασίες στην επιχείρησή σας? Απλά επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της φόρμας.

Επιλέξτε τον τομέα ή τους τομείς των επιχειρησιακών διαδικασιών που σας ενδιαφέρουν, και θα σας στείλουμε περισσότερες πληροφορίες.
* Τα πεδία με αστερίσκο είναι υποχρεωτικά.
Στην αρχή της ενότητας